Stora hyreshöjningar nästa år

Hyreshöjningarna i länet inför 2004 riskerar att bli högre än på många år. Nu kritiserar Hyresgästföreningen flera kommuner för att bidra till högre hyror genom höjda taxor och avgifter.
Effekten blir att årets löneökningar äts upp. Det säger Gerd Möller som är regionchef för Hyresgästföreningen. Kommunerna måste vara medvetna om hur höjningarna av till exempel sopavgifter och avgifter för fjärrvärme, hur det påverkar hyresgästerna menar Gerd Möller, För nu väntar kärvare tider i vilket fall för många hyresgäster. Får många hus från miljonprogrammet från slutet av 60- och början av 70-talen, behöver nu renoveras. Det blir dyrt framför allt för de hyresvärdar som inte sparat ihop pengar till det. Och om det då till kommer ytterligare utlägg i form av avgifter från kommunerna, då kan hyrorna komma att trissas upp rejält menar Gerd Möller. Hon uppmanar nu hyresgäster att själv försöka förebygga höjda hyror.