Sensys Traffic går med förlust

Sensys Traffic, som tillverkar utrustning för trafikövervakning fortsätter att gå med förlust.
För årets nio första månader redovisar företaget en förlust före skatt på 8,9 miljoner kronor. Förlusten är lite lägre än under motsvarande period förra året.