Många hot på psykiatrisk klinik i somras

Efter flertalet allvarliga hot mot personalen på psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov har arbetsmiljöverket nu gjort en inspektion på avdelningen.
Under sommaren drabbades flera i personalen av hot som dom for illa av enligt arbetsmiljöverket. Hoten riktades bland annat mot dom anställdas familjer och barn. Arbetsmiljöverket vill nu att kliniken ska göra en utredning om händleserna i somras. Lennart Pettersson som är chef på psykiatriska kliniken säger till Nyheterna att hoten skedde under en tid när kliniken var extra hårt belastad.