Kvinnor slutar med hormonbehandling

Användningen av hormonpreparat vid klimakteriet har rasat med mer än 30 % de senaste åren.
En orsak till den kraftiga minskningen kan vara att många kvinnor är oroliga för hur hormonerna påverkar kroppen. Under nittiotalet ökade användandet stadigt men för fyra år sedan vände utvecklingen. I Jönköpingslän har bruket av hormonpreparat vid klimakteriet minskat med hela 30% sedan 1999. Gynekologen Folke Solheim i Jönköping tror att det finns flera förklaringar till det. Dels att det har blviit svårare att få kontakt med en läkare, dels har användningstiden blivit kortare. Han märker också många kvinnor blivit tveksamma till hormonpreparat efter larmrapporter som presenterats i media.