Bråk om tvättstugan allt vanligare

Konflikterna mellan hyresgäster och hyresvärdar i Jönköping ökar i takt med att bostadsmarknaden hårdnar. Ett av de vanligaste problemen för hyresgästerna är tvättstugor som fungerar dåligt.
Dåliga tvättmaskiner och problem med att få tvätttider är några vanliga problem. Det är framför allt de hyresgäster som hyr privat som vänder till hyresgästföreningen för att få hjälp. - Det här beror på en överhettad marknad som gör att hyresvärdar inte behöver engagera sig så mycket i sina fastigheter. De får hyresgäster i allafall, säger Anders Wall som är förhandlingsombudsman på hyresgästföreningen till SR Jönköping. Problemet blir allt tydligare nu när hyrorna höjs eftersom många hyresgäster vägrar betala mer i hyra när fastighetrna inte underhålls ordenkligt. Enligt Anders Wall borde de privata hyresvärdarna ta lärdom av det kommunala bostadbolaget Vätterhem som ofta har en närmare kontakt med sina hyresgäster och bättre uppfyller deras önskemål.