Husbyggen i Ravelsmark godkänns

Det går bra att bygga de planerade husen i Ravelsmark, söder om Gränna. Det anser Länsstyrelsen och avslår därmed alla överklaganden från boende i området.
De runt 25 grannar, som ville stoppa planerna på fem nya hus i Ravelsmark hävdade bland annat att de moderna husen inte skulle passa och att området är av riksintresse för naturvård och kulturmiljö och därför inte bör bebyggas. Men länsstyrelsen anser att det inte är några problem med de fem husen, bara VA-frågan kan lösas på ett acceptabelt sätt.