PRO vill bli hörda

Nu kräver pensionärer i vaggeryds kommun mer politiskt inflytande.

Det är de lokala PRO-föreningarna i Hok, Vaggeryd och Skillingaryd som nu är kritiska till hur Vaggeryds kommun sköter informationen till det kommunala pensionärsrådet.

I ett brev till Kommunstyrelsen skriver föreningarna att informationen på pensionärsrådets möten i allt för stor grad är enkelriktad och besluten har redan fattats.

PRO kräver därför nu att kommunstyrelsen utvärderar kommunala pensionärsrådets funktion