Övervakningskameror på domstolar i Jönköping

Nu ansöker Länsrätten och Jönköpings tingsrätt om att få sätta upp övervakningskameror.
I sin motivering i ansökan till Länsstyrelsen skriver domstolarna att kravet på säkerhet inom domstolarna har ökat under senare år efter ett antalt incidenter.