Byggandet av villlor i Tranås överklagas

Nu överklagas Länstyrelsens och Tranås kommuns beslut att tillåta att nya villor byggs i området Romanäs.
Det är föreningen Romanäs Trädgård Kultur och Turism som återigen överklagar att tolv villor ska byggas i området. Föreningen hävdar att det strider mot miljöbalken att exploatera området som gränsar till ett naturskyddsreservat. Föreningen har tidigare överklagat kommunfullmäktiges beslut, och Länsstyrelsen ställde sig alltså på kommunens sida, men nu är byggandet överklagat igen, den här gången till miljödepartementet.