VETLANDA

Stopp för boende i Ekenässjön

Upphandlingen av ett nytt äldreboende i Ekenässjön utanför Vetlanda stoppades i går av omsorgsnämnden.

Inget av de anbud som kommit in når upp till kommunens krav och nu vill nämnden att kommunen själva bygger och äger äldreboendet.

I januari 2007 beslutade kommunfullmäktige att låta bygga ett nytt äldreboende, Ekebo, med 33 platser.

Oppositionen menar att det ekonomiska läget har förändrats sen det ursprungliga beslutet fattades och vill inte att kommunen ska bygga boendet över huvudtaget.

SR Jönköping
news.jkpg@sr.se