Missionskyrkan

Samkönade vigslar lokal fråga

En oenig kyrkostyrelse i Svenska missionskyrkan beslutade på lördagen om hur man ska ställa sig till den nya äktenskapslagstiftningen.

Beslutet blev att dom lokala församlingarna får avgöra hur man ska göra.

Från den 1 mars nästa år ska kyrkans pastorer, efter samråd med församlingen, kunna säga ja eller nej till samkönade vigslar.

Fem av styrelsens sexton ledamöter yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.