Över 500 kan utförsäkras

Över 550 sjukskrivna personer i Jönköpings län riskerar att bli utförsäkrade vid årskiftet.

Anledningen är att de då nått taket när det gäller hur många sjukskrivningsdagar man får ha.

Det är Försäkringskassan som gjort en sammanställning i samband med att reglerna kring långtidssjukskrivningar kommer att förändras.

De 554 länsbor det gäller kommer att placeras i ett program som Arbetsförmedlingen ska hålla i. Den här förändringen är en del i Regeringens så kallade rehabiliteringskedja, som går ut på att fler ska arbeta.