Utter i vägen för motorbåt

Förbudet mot motorbåtar i sjön Hunsnäsen i Eksjö kan nu bli en fråga för Regeringsrätten.

Länsstyrelsen har tidigare i år beslutat att ingen trafik med motorbåt får förekomma i sjön. Bland annat på grund av att det kan störa utterfamiljerna som finns i sjön.

Men lokala fiskeföreningen menar att utterlivet har ökat på många håll runt Eksjö trots buller från motorer.

De vill istället se en hastighetsbegränsning på fyra knop på sjön och har överklagat lässtyrelsens beslut till Regeringen.