Här får du behandling snabbast

Uppdaterad 15:25
Personer som drabbas av cancer i öron, näsa eller hals i Jönköpings läns landsting får hjälp snabbast i landet.

Det är Socialstyrelsen som tillsammans med Sveriges kommuner och Lansdsting jämfört det Sveriges landsting. 

- Det är patienter som har tumörer som växer snabbt och där får tiden inte bara gå utan att man agerar. Vi har ett handlingsprogram så vi vet att det ska handläggas fort säger Ursula Falkmar som är verksamhetschef på onkologkliniken i Jönköping.

Hur fort du får behandling om du drabbas av tumör i öra, näsa eller hals kan vara skillnaden mellan liv och död. Bor du i Jönköpings län tar det i genomsnitt 2,5 vecka från att du som patient kommit in med en misstänkt tumör tills dess att beslut om behandling fattats. Men i andra delar av landet tar motsvarande process nästan tre månader.

- Jag hoppas det är sista gången det är så stora skillnader, att alla ser över sina handlingsprogram och att man kommer ner till acceptabla tider och acceptabla tider är inom två-tre veckor säger Ursula.

Det är fjärde året i rad som SKL och Socialstyrelsen presenterar jämförelsen mellan de olika landstingen. En rad olika faktorer jämförs och generellt kan sägas att medborgarna i Jönköpings län är mer nöjda med den vård man får än genomnsittet i landet.


Landstinget i Jönköpings län är bland de bästa i landet när det gäller:

  • Förtroendet för vårdcentraler
  • Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkter
  • Tid till operation vid förträngning av halspulsådern
  • Överlevnad vid lungcancer
  • Tidiga aborter

Landstinget i Jönköpings län är däremot bland de sämsta när det gäller:

  • tillgänglighet till sjukvårdsrådgivning på telefon
  • antal dödfödda barn
  • återinsjuknande efter stroke
  • komplikationer efter galloperationer
  • andel ljumskbråcksoperationer i dagkirurgi