Apatisk skiljs från familj

Han betecknas som apatisk och därför får han nu stanna i Sverige, däremot tvingas han skiljas från sin familj som inte får uppehållstillstånd.

En 18-årig serbisk man, som bor i Aneby får stanna i Sverige. Det har Migrationsöverdomstolen beslutat. 18-åringen har länge mått mycket psykiskt dåligt och är nu helt apatisk.

Mannens föräldrar och lillebror får däremot inte uppehållstillstånd utan kommer att utvisas till Kosovo.

Hela familjen är svårt traumatiserad både av sina upplevelser från kriget i Kosovo och av sina tio års väntan i Sverige, men det är alltså bara äldste sonen som enligt domstolen är så pass svårt sjuk att han får stanna.