Kvinnor ska sätta namn på Gnosjö

Det är för få gator i Gnosjö som har namn efter kvinnor, menar kommunstyrelsen. 
Därför ska nu gatorna på det nya bostadsområdet Vinkåsen heta Christinas gränd, Olgas gränd och Johannas gränd.

Namnen kommer efter de tre kvinnorna Jungfru Christina Bonde, som på 1600-talet ägde Töllstorps säteri, Johanna Johannesdotter som levde på 1800-talet i Töllstorp och var en profil i bygden, samt Olga Fredrikssson som avled 1982. Hon var den första kvinnan i kommunfullmäktige för ett borgerligt parti och var mycket politiskt aktiv i olika nämnder.