länet

Starkare förbindelser med Kina

I dag signeras ett samarbete mellan Jönköpings län och Tianjin provinsen i Kina.
Tanken är bland annat att länets logistikföretag få lära sig av logistiken i Kinas tredje största hamnstad Tanjin genom utbyten.

Det är regionförbundet, länsstyrelsen och Jönköpings kommun som står bakom samarbetet.

Dessutom ska hälsohögsskolan signera ett samarbetsavtal om forskning med Tianjin medical University.

Det har funnits ett utbyte mellan regionerna sedan 1993 men nu har man ambitionen att utveckla och befästa det ytterligare.