jönköping

Lättare att få serveringstillstånd

Nu tänker politikerna i Jönköping se över kommunens alkoholpolicy.
Jönköpings kommun har under lång tid varit väldigt restriktiva när det gäller tillstånd för alkoholservering, men nu ska det bli ändring på det.
- Jönköping måste bli en attraktivare stad, säger moderate kommunalrådet Mats Green.

Under åren har det varit en rad tvister mellan kommunen och restaurangägare som nekats serveringstillstånd. I flera av tvisterna har Jönköpings kommun fått ge sig och det pekar på att den nuvarande policyn är förlegad.

En viktig orsak till att policyn ses över är att det nästa sommar kommer införas en ny alkohollag som gör det lättare för restauranger att få tillstånd, men som också ställer högre krav på kommunerna när det gäller tillsynen av alkoholserveringen.

Och det är många som har stora förväntningar på en ny alkoholpolicy. Stefan Isaksson är ordförande i restaurangföreningen i Jönköping och vill att kommunens policy när det gäller serveringstider blir mer rättvis. För i nuläget råder det en snedvriden konkurrenssituation menar han.

Kritiken mot en öppnare alkoholpolicy har annars varit att den skulle få negativa sociala konsekvenser, som till exempel ökad alkoholkonsumtion och stökigare uteliv, men enligt Mats Green är det inte i den offentliga krogmiljön som de stora problemen uppstår.