Influensasjuk åter i respirator

Tillståndet har förvärrats för den 40-åriga man som vårdats en tid på Värnamo sjukhus i svininfluensa. Han får nu åter vård i respirator.

Det har tillstött livshotande komplikationer och mannens tillstånd är nu kritiskt.

Det är inte aktuellt med behandling med så kallad konstgjord lunga, den hjälper inte vid denna typ av komplikationer skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Den man i 50-årsåldern som vårdats på Ryhov en tid är fortfarande i respirator, men hans tillstånd har förbättrats.

Ytterligare en man i 70-årsåldern och en kvinna i 80-årsåldern vårdas på infektionskliniken på Ryhov i svininfluensa.