Verkar för ett mer jämställt län

Vårt län ska göra sig känt som ett jämställt län. Det är ett av målen med den jämställdhetsstrategi som presenterades idag.

En av de som varit med och tagit fram strategin och som vill att Jönköpings län förbättrar sitt rykte är åklagaren Anna Mårtensson.

- Jag vill att vi ska ha ett väldigt högt anseende i detta. Jag vill att svenska kvinnor ska känna att där är jämställdheten, där arbetar de verkligen jämställt säger Mårtensson.

18 olika mål ska göra det mer jämställt på företag, i skolan, i hemmen och politiken i Jönköpings län. Det behövs säger Emma Sandahl, som är jämställdhetsstrateg vid länsstyrelsen, om nu ryktet ska bli bättre.

Efter nästa val ska det vara minst 40 procent kvinnor i alla politiska nämnder, om tre år ska papporna ska ta ut minst 30 procent av föräldraledigheten och var fjärde chef inom näringslivet ska vara kvinna.

Det är några av målen som under drygt ett års tid jobbats fram av länets jämställdhetsråd och länsstyrelsen.

Det finns också en plan för hur målen skall nås och landshövdingen Lars Engkvist tror också det faktum att det är lönsamt med mer kvinnor kommer övertyga till exempel näringslivet.

- På enskilda företag är det bevisat att man exempelvis gör bättre affärer om man har en jämställd organisation.