Gränna

Kapell inte längre heligt

I framtiden kanske det kommer att hållas judisk sabbat eller muslimsk fredagsbön i Heliga Korsets kapell i Gränna.

Gränna församling vill att det ska vara möjligt att hålla icke kristna ceremonier i Heliga Korsets kapell. Därför har församlingen begärt att kapellet avsakraliseras.

Nu har länsstyrelsen har lämnat besked till Växjö stift att dom inte lägger sig i vad kyrkan gör med kapellet - och ser inga hinder för den så kallade avsakraliseringen.

Däremot så vill länsstyrelsen i sitt svar till stiftet poängtera att kapellet - heligt eller inte - fortfarande omfattas av lagen om kulturminnen.