tranås

Fick svar på kritik mot äldreboende

När ett äldreboende i Tranås fick bottenbetyg i höstas valde kommunen att slå ifrån sig och kallade undersökningen opålitlig. Nu har kommunen träffat Socialstyrelsen.

När Äldreguiden, som Socialstyrelsen ligger bakom, kom ut i höstas fick ett äldreboende i Tranås bottenbetyg.

Men kommunen slog ifrån sig kritiken och Tranås omsorgschef menade att Äldreguiden var opålitlig.

Det fick seniorutskottet att gå i taket, därför besökte Gert Alaby från Socialstyrelsens äldreguide Tranås under torsdagen för att diskutera med äldreomsorgens chefer.

– Det känns som ett nyttigt samtal mellan pensionärsföreträdare och kommunen där båda parter fick nya inblickar i hur data kommit till och vad de står för säger Gert Alaby från Socialstyrelsens äldreguide.

Han berättar att han med kommunen diskuterat äldreomsorgen, att det finns mycket som är bra men att det också finns saker som är mindre bra.

– Det gäller bland annat läkemedelshanteringen och när det gäller antalet medarbetare per chef. Sedan gällde diskussionen ett enskilt äldreboende, där vi ska titta närmare på om uppgifter om personaltäthet i äldreguiden är riktiga. Kommunen känner inte igen uppgifterna, de tycker den är för låg säger Alaby.


Mattias Sundler
mattias.sundler@sr.se