Länet

Kyrkklockor ringer för klimatet

Klockan tre på söndagseftermiddagen ringer kyrkklockor världen över som en manifestation och uppmaning till världens ledare att ta klimatfrågan på allvar. 

Christina Virdung som är präst från Tofteryds pastorat i Skillingaryd har varit på plats i Köpenhamn under de dagar som mötet pågått. Hon menar att det är naturligt att kyrkan nu tar ställning i klimatfrågan.

- Det här med klimatfrågan är inte enbart en naturvetenskaplig eller ekonomisk fråga, utan det är  verkligen en existentiell fråga.

Under dagarna har världens ledare diskuterat ett nytt klimatavtal samtidigt som har poliser gripit flera hundratals personer som demonstrerat i Köpenhamn. Som avslutande manifestation kommer kyrkor världen över ringa i sina klockor samtidigt. Bara i Sverige deltar runt 300 kyrkor och ett antal av dem finns här i Jönköpings län.

Klockan tre börjar klockorna ringa och ska därefter slå 350 slag för att påminna om att den kritiska gränsen för koldioxid i atmosfären har överskridits. Enligt prästen Christina Virdung handlar det också om att använda kyrkklockans ursprungliga funktion att samla människor till gemensam eftertanke. Och hon tror efter sina dagar på plats i Köpenhamn att det finns vilja till förändring.

Jonna Lahdensuo

jonna.lahdensuo@sr.se