Färre smittas på sjukhusen

Risken att drabbas av en infektion när du är inlagd på sjukhus ser ut att ha minskat, bäst chans att undvika infektionen har du på Värnamo sjukhus.

I november hade 8,6 procent av de 747 patienterna drabbats av urinvägsinfektion, lunginflammation eller nåhon annan infektion under tiden de låg inne på något av länets tre sjukhus . Det är mindre än vid tidigare mätningar och bättre än riksgenomsnittet.

Bäst statistik hade Värnamo sjukhus, där omkring fem procent av patienterna smittats i vården.

Anledningen till att infektionerna minskar tros vara satsningen på bättre hygien på sjukhusen. Men mer arbete behövs för att få ner antalet infektioner ännu mer, skriver landstinget i ett pressmeddelande.