vaggeryd

Nya lokaler dröjer - nu hotar böter

Arbetsmiljön på socialkontoret i Skillingaryd är så dålig att kommunen kan få betala 100 000 kronor i straffavgift om de inte gör något åt bristerna.

Arbetsmiljöverket inspekterade socialkontoret redan våren 2006 och konstaterade att lokalerna var för trånga och att det saknades besöksrum, personalingång och flyktvägar från många av de rum där personalen tog emot klienter.

Vaggeryds kommun gav då beskedet att det var nya lokaler på gång, men inget har hänt.

Nu får de fram till augusti på sig att göra en plan för hur personalen på socialkontoret ska få bra lokaler att jobba i, annars väntar vite på 100 000 kronor.