Jönköping

Ännu inga åtgärder på IHH

Trots att det gått två månader sen ledningen på Internationella Handelshögsskolan fick reda på det utbredda missnöje som fanns bland personalen har inga åtgärder satts in.

I en medarbetarenkät som genomfördes tidigare i höstas framkom att många av de anställda saknade förtroende för de högsta cheferna, och att det fanns ett stort missnöje med kommunikationen mellan ledningen och personalen.

Ulf Seigerroth är universitetslektor på Tekniska Högskolan, men har sitt kontor på IHH. Han menar att enkäten inte har förändrat något.

-Mig veterligen har jag inte sett några direkta effekter utav det här, men jag kan vara felunderrättad, säger han.

Han menar också att det största problemet är just glappet mellan kärnverksamheten och de högsta cheferna.

Förtroendet lågt
I den medarbetarenkät som genomfördes tidigare i höstas framkom att det fanns ett stort glapp mellan de högsta cheferna och den övriga personalen. Flera av de anställda menade att kommunikationen med ledningen hade stora brister, och förtroendet för cheferna var lågt. Börje Johansson är sektionschef och professor i nationalekonomi på IHH. Han medger att inga åtgärder vidtagits ännu.

-Planer som svarar upp mot enkäten väntar fortfarande på att bli formulerade, säger han, men vill inte ge några fler kommentarer.

Förbättra ledarskapet
Niclas Adler, vd för Internationella handelshögskolan säger dock att man tagit åt sig av kritiken och jobbar på att förbättra siuationen.

-Den enskilt största satsningen vi nu gör, är på ledarskapet. Att ge bättre förutsättningar, bättre verktyg och mer tid åt att utöva ledarskap inom Handelshögskolan.

Så det har funnits brister inom ledarskapet?

-Det finns stor utvecklingspotential, låt oss säga så, avslutar Niclas Adler.

Reporter
Håkan Montelius
hakan.montelius@sr.se