Kyrkliga begravningsplaner upprör

Svenska kyrkans planer på att starta egna begravningsbyråer är nåt som upprör begravningsbranschen.

Det är en utredning inom Svenska Kyrkan som föreslagit att Kyrkan skall etablera begravningsbyråer på församlingsnivå.

Det kan innebära graven för många mindre begravningsbyråer i landet, tror Peter Johnson på Karlssons Begravningsbyrå i Värnamo.

- Det kan det självklart teoretiskt sätt göra på några orter om det skulle bli på det viset, säger Peter Johnson.

Från Svenska kyrkans håll menar man att det finns en koppling mellan begravningsbyråverksamhet och kyrkans fyra grundläggande uppgifter enligt kyrkorodningen t.ex. diakonin och just nu ligger en remiss ute hos de olika remissinstanserna.

Tidigare har det funnits tveksamheter, så först nu har frågan kommit upp på bordet.

Men Peter Johnson på Karlssons Begravningsbyrå i Värnamo menar att det alls inte är så solklart.

- De frågeställningar man kan ställa sig är hur vida Svenska kyrkan kan vara huvudman för begravningsverksamheten samtidigt som de driver en affärsmässig verksamhet.

Enligt Peter Johnson kan man också ifrågasätta om en kyrklig begravningsbyrå skulle vara i linje med Svenska kyrkans uppdrag.

Kjell Ahlkvist
kjell.ahlkvist@sr.se