Gnosjö

Sju miljoner till Utkiken

Bidragsberoende eller arbetslösa personer i Gnosjö ska nu hjälpas ut i arbetslivet med hjälp av sju miljoner från EU.

Målet med projekt Utkiken, som det heter, är att minst 40 personer som idag är bidragsberoende och inte har jobb, ska komma ut på öppna arbetsmarknaden inom två år.

-Utanförskapet ska bytas mot delaktighet i samhället och kanske leda till riktiga anställningar, säger socialchef Bengt Andersson.

Gnosjö får sju miljoner från EU:s strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning till projektet som kallas Utkiken. Det är kommunen, industriföreningen och de ideella föreningarna RSMH och IOGT-NTO som samarbetar.

Projektet Utkiken är redan igång i liten skala med att tvätta kommunens bilar och matdistribution till pensionärer.

-Vi har börjat med en liten grupp psykiskt funktionshindrade, men vi ska också ta emot andra. De ska få känna sig behövda säger projektledaren Kent Ågren

Magnus Kvarnvik, 32 år, är en av dem som fått jobb i projektet Utkiken.

-Jag trivs jättebra, och hade haft svårt att få jobb utan Utkiken. Det har varit jättviktigt för mig och mitt självförtroende, säger Magnus.