Ekonomiskt rekord i lågkonjunkturen

I slutet på 2008 var oron över den ekonomiska utvecklingen stor. Anställda uppmanades spara och skatten höjdes. Men nu visar det sig att resultatet för 2009 blev ett rekordöverskott. Bokslutet för Jönköpings kommun visar ett plusresultat på 279 miljoner kronor.

När finanskrisen lamslog världen i slutet på 2008 skulle det sparas. Skatteintäkterna väntades sjunka när arbetslösheten sköt i höjden. Det var kris inte minst för landets kommuner. Men när resultatet för 2009 nu summeras blev det allt annat än katastrof. Jönköpings kommun gjorde ett rekordresultat på 279 miljoner kronor, det skriver Jönköpings-Posten. Ett resultat som innebär att det inte kommer bli några uppsägningar i år.