Färre tåg i tid i denna vinter

Punktligheten för järnvägstrafiken har blivit betydligt sämre den här vintern jämfört med tidigare. Under januari var mindre än 8 av 10 tåg i tid till sin slutstation.

Jämfört med i januari 2009 är det en klar försämring - då var mer än 9 av 10 tåg punktliga.

Banverket har höjt beredskapen i dagarna med tanke på snöovädret - och kommer fortsätta ha extrapersonal under helgen och nästa vecka för att försöka förhindra att tågtrafiken får problem.