Sponsorer sviker idrotten

I spåren av den ekonomiska krisen har många företag valt att dra ner på bidragen till idrotten, och det har slagit hårt mot klubbarna i länet.

Thomas Pettersson-Hjelmqvist är klubbchef för Hallby SOK och han har tydligt märkt av att klubben tappat sponsorer.

- För skidornas del är det tio procent av omsättningen, säger han.

Det har varit en bra vinter för skidåkning och spåren ute vid Hallbystugan är bättre än på länge. Men inne i klubbstugan kan man se att finanskrisåret 2009 har satt andra, djupare spår. På väggarna sitter en hel del plaketter med olika företag som sponsrar Hallby, men en del platser gapar tomma.

- Vi har tappat några sponsorer. Det är kännbart, säger Thomas Pettersson-Hjelmqvist.

Det rör sig om uppemot 50 000 i förlorade sponsorsintäkter, och även om Hallby inte är helt beroende av sina sponsorer så har det inneburit att en del satsningar fått skjutas på framtiden.

Men det finns andra idrotter som är mer beroende av sponsorspengar och som drabbas hårdare. Christina Eriksson är distriktschef på Smålandsidrotten och hon menar att det är framförallt lagsporter som ishockey, bandy, handboll och fotboll som drabbas hårdast.

- Det är exempelvis division ett, när du kommer precis under högsta serien i lagidrotterna, säger hon.