Fiskdöd när snö smälter

När snön smälter kommer det bli svårt för många fiskar. Framförallt är det den känsliga öringen i Nissans vattendrag som hotas av en surchock när den förorenade snön smälter.

Den förorenade snön gör att fiskarna nu kan få det svårt.
- När det väl börjar smälta så är vattnet surt, säger Marie Leukovius som jobbar med vattenfrågor på miljökontoret i Jönköping.

Fiskarna i Vättern verkar dock klara sig bra. Den är inte lika känslig för smältvattnet som mindre sjöar och vattendrag. Och framför allt är det alltså en fisk som kommer få det svårt.
- Öringen är känslig för surt. Kan bli problem på lång sikt.

Alexandra Peterson
alexandra.peterson@sr.se