Lönebråk på Jönköpings flygplats

Det har blossat upp en kraftig debatt om ersättningen till en styrelsemedlem inom Jönköping Airport.

Det är de båda minoritetsägarna Carla Dodd och Paul Whelan som kan komma att få uppemot 200 000 kronor per månad i ersättning, uppger Jönköpings-Posten.

Detta är kontroversiellt eftersom flygplatsen numera ägs av Jönköpings kommun.

Peter Persson (S) som sitter i flygplatsstyrelsen, tycker att den planerade ersättningen är hårresande. Men Peter Jutterström som är ordförande i styrelsen tycker inte att summan är i överkant.