Teknikföretagen lägger extremt lågt lönebud

Teknikföretagen, det vill säga arbetsgivarparten för alla verkstadsföretag i Sverige, har nu lagt fram sitt avtalsförslag för de kommande tre åren och det ligger extremt lågt.
Teknikföretagen vill inte att de verkstadsanställda ska få högre löneökningar än 0,7 - 1,1 procent per år. Teknikföretagen hänvisar till att högre löneökningar skulle få förödande konsekvenser för företagen, för de anställda och för landet som helhet. Avtalsförslagen berör 300 000 verkstadsanställda i hela landet.