Ekjsö vill ha mer pengar till flyktingärenden

Socialnämnden i Eksjö vill nu att avtalet med migrationsverket sägs upp om inte kommunfullmäktige beslutar anställa en person som särskilt kan arbeta med kommunens flyktingärenden.
Enligt socialnämnden bidrar flyktingförläggningarna i kommunen till att alldeles förmånga ärenden hamnar på kommunens bord. Socialnämnden menar att familjesektionens arbetsbelastning idag blivit ohållbar.