Polis tilläts ta hand om egen dotter i tjänsten

Ett polisbefäl i Jönköping riskerar att bli prickad sedan han låtit en polisman i tjänst ta hand om sin egen dotter.
Flickan var efterlyst sedan hon smitit från ett behandlingshem och nu skulle hon köras tillbaka till hemmet. Polisbefälet lät då polismannen som var far till flickan köra henne till behandlingshemmet. Det är mycket olämpligt att polismän tar hand om sina egna anhöriga, tycker länspolismästare Gunnar Lindelöw. Han har därför anmält polisbefälet i Jönköping till Rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd, skriver Jönköpings-Posten.