Stor brist på kyrkomusiker i länet

Det råder stor brist på kyrkomusiker i länet. Stora pensionavgångnar är på gång samtidigt som allt färre söker till utbildningarna.
Tio procent av landets alla kyrkomusikertjänster är inte tillsaatta eller innehas av personer som inte är behöriga. I de församlingar i Jönköpings län som tillhör Växjö stift saknas det personal på ett tiotal tjänster just nu. Men det här är bara början. Det menar Bo Svensson, förbundsordförande för kyrkomusikernas riksförbund. Han säger till Nyheterna att många dessutom hoppar av utbildningen och det försvårar läget för framtiden. Anledningarna till det svala intresset är många menar han. Obekväma arbetstider och ett yrke som är svårt att kombinera med familjeliv, men det handlar också om bist på konstnärlig frihet och att musiken allt för ofta bara är ett komplement till gudstjänsterna. Yrket måste göras om och moderniseras om det ska finnas kvar i framtiden. Annars får det blir andra som tar över för att musiken inte ska tystna i kyrkan menar Bo Svensson.