Allt fler behöriga till gymnasiet

Allt fler elever i Jönköpings län är behöriga till gymnasieskolan. Det visar statistik som Skolverket presenterat.
Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade från 88,3 procent våren 2002 till 89,2 procent våren 2003. Högst andel behöriga i länet hade Habo, med 92,7 procent. Det högsta genomsnittliga meritvärdet i länets skolor hade Vetlanda. Pojkarna har ökat sitt meritvärde något mer än flickorna, men det är långt kvar tills pojkarna har lika bra betyg som flickorna. Förra läsåret lämnade var fjärde elev grundskolan utan att ha godkänt betyg i ett eller flera ämnen. Det är samma andel som förra året.