Heliga ting tillbaka efter 100 års deponi

Ett krucifix och en kyrkstöt kan nu åter komma att hängas upp i Hångers kyrka i Värnamo kommun, efter att ha varit deponerade på Jönköpings läns museum i över 100 år.
Det var i juni i år som församlingen anhöll om att få tillbaka föremålen. Länsstyrelsen har nu kontrollerat kyrkans klimat och beslutat att föremålen kan hängas upp där de hör hemma.