Moderat vill rädda Rosenlunds herrgård

Kommunfullmäktigeledamoten och Lena Wahlgren i Jönköping, hon vill att Rosenlunds herrgård i Jönköping ska räddas från försäljning.
Under eftermiddagen idag har tekniska nämnden i Jönköping tagit upp frågan om kommunen ska sälja herrgården eller inte. Fastigheten, som är från 1700-talet och i stort behov av renovering, menar Lena Wahlgren är en kulturhistorisk intressant byggnad som kommunen istället för att sälja borde satsa på att rusta upp.