Whiplashskadad utan smärta efter hjälp i USA

En Sävsjökvinna skriver nu till landstinget med önskemål om att få en nackoperation hon låtit göra i USA, betald av landstinget.
Kvinnan har en svår whiplashskada. Hon hade ohyggliga smärtor och var förtidspensionerad när hon lät utföra operationen i Omaha i november. Efter operationen är kvinnan nästan helt smärtfri. Hon skriver till Landstinget att hon önskar ekonomisk ersättning för operationen och hänsvisar till att två andra landsting i Sverige idag betalar ut ersättning för nackoperationer i Omaha.