Nytt förslag kan stänga El-Dagve

I ett förslag som presenteras imorgon vill Skolverket mycket snabbare kunna få stänga friskolor som missköter sig.
I dag är Skolverkets sanktionsmöjligheter begränsade. Indraget tillstånd är det tyngsta verket kan slå till friskolor med. Men skolan överklagar ofta beslutet till länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Under tiden kan missförhållandena fortgå. Men inte minst erfarenheter från El-Dagveskolan i Jönköping och dess överklaganden gör att verket nu på eget bevåg föreslår en ändring av förvaltningslagen. Förslaget innebär att skolan ska stängas när verket "finner det lämpligt", men i praktiken innebär det i slutet av en termin.