Barn med sjuka föräldar bör får hjälp inom vården

Barn till psykiskt sjuka föräldrar eller som har föräldrar som drabbats av fysisk sjukdom eller olycka, de barnen måste få bättre stöd från vårdpersonal. Anledningen är att barnen annars kan få bestående men på grund av den otrygga situation de hamnat i.
Det menar kristdemokraterna Maria Nord och Liselott Johansson i en motion till Landstingsfullmäktige. De menar att vårdpersonal idag ofta inte har kunskaper om hur de ska kunna stötta barnen och att ansvaret ofta läggs över på socialtjänsten. Motionärerna menar att Landstinget bör utarbeta en policy för hur man bäst ska bemöta barnfamiljer, där någon av föräldrarna är sjuk.