Invånare nöjda med kommunalpolitiker

Invånarna i Värnamo, Gnosjö och Sävsjö tycker att den lokala demokratin fungerar bra och att kommunpolitikerna gör sitt bästa.
Det visar de första resultaten av den stora medborgarenkät som statsvetare vid Umeå universitet gjort i några områden runt om i landet. Totalt har 7.200 personer svarat på frågor och syftet med enkäten är att förbättra demokratin. Det säger docent Anders Lidström, som leder undersökningen. Just i Värnamo, Gnosjö och Sävsjö tycks alltså folk vara ganska nöjda jämfört med svaren i de andra kommuner som är med.