SR Jönköping största kanalen

SR Jönköping får fler lyssnare under arbetsveckan, det visar de senaste siffrorna från mätföretaget RUAB.
Måndag till fredag har SR Jönköpings andel av publiken ökat det senaste året med 1,4 procentenheter till 39,8. Men under helgerna har lyssnandet minskat så mycket att det sammanlagda publikmåttet pekar på minus 1,3 procent. Men i den andel av publiken som är kanalens målgrupp, vuxna över 35 år, ökar SR Jönköping från 53 till 55 procent. Det betyder att fler än varannan vuxen i länet lyssnar på den här kanalen. Sveriges Radios P3 har också ökat under året, liksom kommersiella Rix FM som har 15 procent av publiken. Radio Match har tappat en procentenhet det senaste året.