Gustafsson ny stadsdirektör

Jönköpings tidigare socialchef Staffan Gustafsson föreslås bli ny stadsdirektör i Jönköping efter Karin Thorstensson som ju tagit motsvarande tjänst i Ekjsö.
Staffan Gustafsson är 59 år och arbetar just nu som chef för allmäna avdelningen på Rådhuset i Jönköping. Tidigare var han socialchef i 18 år. Han förordas nu av kommunens ledningsutskott. Tjänstetillsättningen ska mbl-förhandlas nästa veckan innan det definitiva beslutet att forördna honom kan tas.