Kyrkor får hjälpa när psykvården drar ner

När psykvården drar ner söker sig människor som behöver hjälp i stället till kyrkorna. Många församlingar har märkt att fler med psykiska funktionshinder vänder sig till dom.

Flera församlingar som nyheterna kontaktat har märkt att människor med psykiska problem kommer till kyrkorna när vården drar ner.


Pelle Hörnmark, pastor i Pingstkyrkan i Jönköping säger till nyheterna att det här är en utveckling sin märkts de senaste åren, och att det handlar om människor med svårare problem än vad många kyrkor klarar av.


-De har en problematik som kyrkornas själavårdare inte klarar, de behöver professionell hjälp, säger han.


Gunilla Nilsson på Hälsohögskolan i Jönköping som kartlagt frivilligorganisationers och kyrkornas arbete i Jönköping bekräftar den här trenden.


-Men kommunerna och landstingen måste ta sitt ansvar, för frivilligorganisationerna klarar inte allt, säger hon.