Länsrätten ger tillstånd till husbygge i Taberg

En man från Stockholm har fått länsrättens tillstånd att bygga två enbostadshus och ett garage på en tomt i Taberg söder om Jönköping.
En granne till tomten överklagade bygglovet som mannen fått till såväl länsstyrelsen som länsrätten. Kvinnan menade att husen inte passar in i sommarstugeområdet. Men kvinnan fick alltså inte gehör för sina åsikter, och mannen från Stockholm kan alltså bygga sina hus i Taberg.