SAFE vill handikappanpassa tunnel

SAFE-iten Bernt Hultberg i Nässjö vill att kommunen bygger om gång- och cykeltunneln under järnvägen vid Adela Udde.
Tunneln är idag inte handikappanpassad. Bernt Hultberg frågar nu i en interpellation till kommunledningen när tunneln ska byggas om, så att den kan användas också av personer som använder rollator, rullstol eller permobil.