Eksjöbo fick hem obeställda varor

En Eksjöbo har fått bland annat böcker och tidningar, som han inte velat ha, tillsänt sig av olika förlag.


 

Det är en okänd person som beställt varorna och enligt polisen är det inte ovanligt att personer som är osams beställer varor till varandra för att krångla till det för mottagaren. Det här är nu anmält till polisen och brottet rubriceras som oredligt förfarande. Det här är nu anmält till polisen och brottet rubriceras som oredligt förfarande.